Διαφημιστικό (non-responsive) μονοσέλιδο: www.gofaliro.gr/dakolias.html

Το φυσικοθεραπευτικό κέντρο του Ανδρέα Ντακόλια βρίσκεται στην καρδιά του Παλαιού Φαλήρου και λειτουργεί από το 2000.

Έμπειροι, πτυχιούχοι και άρτια καταρτισμένοι φυσικοθεραπευτές - με υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Ντακόλια - είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων.

To κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα προκειμένου να πετυχαίνουμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κάθε ασθενής μας αξιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του προκειμένου να ακολουθήσει το κατάλληλο πρωτόκολλο θεραπείας.