Διαφημιστικό (non-responsive) μονοσέλιδο: www.gofaliro.gr/pappa.html
Email: anthoulapappa@yahoo.gr

Παρέχονται, κατ'οίκον υπηρεσίες λογοθεραπείας (ανεξαρτήτως περιοχής) σε παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες που αφορούν τόσο στον προφορικό λόγο (άρθρωση), όσο και στο γραπτό λόγο (μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία).